top of page

CloverVent AS ble etablert i 2019 og består av Hans Ingvar Romsloe,

Johnny Fylkesnes og Atle Urdal.

Vi leverer varmepumpe- og inneklima løsninger til både privat, og industrielt bruk. Vårt mål er å utvikle nye varmepumper som kan fylle markedet der det finnes andre behov- og ønsker enn de som leveres i dag.

 

Privatmarked

For vanlige hus og leiligheter har vi utviklet en varmepumpe uten konvensjonell utedel. Energi fra utelufta blir hentet via luftkanaler til varmepumpe enheten. Varm eller kald luft blir òg distribuert fra varmepumpe enheten rundt til de rommene som måtte trenge varme eller kjøling. Man får med andre ord et skjult anlegg.

Lettest er det å legge kanaler til anlegget når en bygger huset eller leiligheten, men det er òg mulig å etter montere disse. Selve varmepumpe enheten kan stå i teknisk rom, på loft eller i kjeller. Enheten er godt lydisolert og kan knapt høres. 

Om CloverVent varmepumpe enheten står i samme rom eller i nærheten av utkast fra eventuelt ventilasjonsanlegg– kan man benytte den tempererte luften fra avkast luften til CloverVent varmepumpa slik at denne får enda bedre virkningsgrad.

Det er også plassert en varmeveksler for vann i CloverVent varmepumpen. Den er plassert slik at man kan varme opp for eksempel forbruks-vann. Oppvarming av forbruks-vann kan forgå både når CloverVent enheten går i varme- eller kjølemodus.

Industri

For industri leverer vi tilsvarende løsninger som kompaktanlegg som til privat markedet, bare i større skala. Her er det òg mulig å gjøre anlegga portable med egne rammer med løfteører.

Man kan bruke anleggene på byggeplasser med fleksible tilluft-kanaler, men også i stasjonere haller og bygg. Anleggene kan kjøres i både varme og kjølemodus.

 

Forhandlere

Vårt mål er å knytte til oss gode forhandlere både i Norge og utland. I Norge søker vi rørleggere, ventilasjonsentreprenører og utbyggere m.m. Det er ikke krav om F-gass sertifikat for montering av CloverVent systemene.

 

Utland

Vi har etablert gode forbindelser i Danmark og England for distribusjon av CloverVent anleggene.

Møterom

Om CloverVent

Vårt team

IMG_7899_edited_edited_edited.jpg

Hans Ingvar Romsloe

Daglig leder og salg

IMG_7899_edited_edited_edited.jpg

Johnny Fylkesnes

Teknisk support

bottom of page