top of page

KP-30 INNENDØRS ENHET

IMG_7564.jpg
IMG_7572.jpg
IMG_7743.jpg
IMG_8162_edited.jpg
IMG_7795.jpg

Denne varmepumpen har alt i en enhet. Både den konvensjonelle utedelen som henger ute på veggen og den etterhvert velkjente innedelen som henger inne på veggen. Begge disse komponentene er her samlet i en enhet, samt det er en varmeveksler til vann i samme enhet.

En slipper dermed noen synlige enheter hverken utenfor huset eller inne.

 

CloverVent er konstruert for å stå inni teknisk rom, på kaldluft eller i kjeller. Det benyttes vanlige luftkanaler for å transportere uteluft inn og ut fra anlegget. Det må da monteres to ventilasjonsrister på yttervegg. Likeså inne - vil luftkanaler distribuere varmluft til oppvarming eller kaldluft til klimakjøling. Anlegget kan òg generere varmtvann til feks forvarming tappevann i både varme og kjølemodus, eventuelt ei golvvarmesløyfe eller en radiator. Ved romkjøling gir dette gratis varmtvann.

Etter F-gass forordningen i henhold til (EF) nr. 842 / 2006 er denne CloverVent modellen å regne som fast innstallasjon, en enhet. Det behøves derfor ikke F-gass sertifikat for installasjon, kun inngrep i kjølekretsen eller lekasjesøk vil kreve F-gass setifikat.

Det kreves ikke periodisk lekasjesøk eller loggføring av kuldemedie. Det er Panasonic DC inverter kompressor i anlegget. 

Det er mange innstillings muligheter på displayet. Det er mulig å stille f.eks avrimningsparameter selv og feilkoder kommer opp på display om det skulle være noe feil på anlegget som f.eks lavt trykk.

Anlegget kan benyttes som frittstående varme og kjøleenhet, eller i kombinasjon med balansert ventilasjon.

bottom of page